Har du også en kjøttkvern i ditt CRM-system?  Derfor er CRM-systemet bygget opp som et kjøkken.
Slik viser du omtanke for en kunde – fire steg