Skal bedriften din velge CRM-system? For å kunne evaluere forskjellige alternativer, trenger du og kollegaene noe å ta utgangspunkt i. Disse syv spørsmålene gir et stabilt grunnlag å stå på.

 1. «Hvorfor gjør vi denne investeringen?»

For å vite hvilket CRM-system som kommer til å passe bedriften din best, må du og kollegaene dine formulere selve formålet med investeringen. Hvilke utfordringer skal i utgangspunktet systemet løse? Hvor trykker skoen mest? Det kommer til å hjelpe dere med å avgjøre hvilke systemer dere bør kikke nærmere på.

 2. «Hva er målet vårt med CRM-systemet?»

 Sørg for å sette spesifikke, målbare, adresserte, realistiske og tidsbestemte mål til CRM-investeringen deres. Det hjelper å kartlegge hvilke funksjoner leverandøren din må ha, men gjør det også lettere å følge opp og tjene investeringen inn igjen.

 3. «Hvem skal jobbe i systemet?»

For at et CRM-system skal gi resultater, må det brukes. Vurder derfor hvem som kommer til å jobbe i det nye systemet, og sørg for å involvere dem tidlig.

 Les mer: Få med alle kollegaene på CRM-toget i fem steg


Vil du ha enda flere tips?
Last ned vår poster om hvordan du lykkes med CRM-prosjektet ditt.


 4. «Hvilke funksjoner er viktige for brukerne våre?»

Når du og kollegaene har definert de fremtidige brukerne, er det på tide å begynne å tenke på funksjoner. Spesifiser hva dere trenger ved å skrive ønskelister og definere hva som er «must have» og hva som bare er «nice to have». Deretter, sammenlikner dere forskjellige CRM-systemer ut ifra de viktigste behovene deres.

  Les mer: Jakten på systemet som har alt – og bakdelene med dette

5. «Hvordan ser budsjettet vårt ut?»

En myte som vi på Lime ofte møter, er den om at CRM-system koster mye penger. Det betyr selvsagt en investering, som mange andre satsninger. Men, det lønner seg i lengden! En undersøkelse fra Nucleus Research (report 0128 [2014]) viser for eksempel at du generelt får tilbake ca. åtte ganger så mye av pengene når du innfører et CRM-system.

 6. «Gir ledelsen sin fulle støtte?»

Før bedriften din setter igang et CRM-prosjekt er det viktig å ha ledelsen med på notene. Delvis for å få investeringen innvilget, delvis fordi de trenger å gå foran som et godt eksempel og vise at investeringen er en prioritet. Da blir alt mye lettere å gjennomføre.

 7. «Hvem skal være involvert i prosjektteamet?»

Prosjektteamet er på mange måter avgjørende ved en CRM-investering, og det er viktig å involvere det tidlig. Begynn å tenke på hvordan gruppen skulle kunne se ut. Sørg for at den inneholder medlemmer fra de forskjellige avdelingene, at personene har et høyt engasjement og at teamet som helhet ikke får for mye teknisk tyngde. På den måten kommer dere til å dekke opp forskjellige behov og få ulike perspektiv gjennom hele prosessen.

Les mer: Slik setter du sammen «the dream team» til CRM-prosjektet

Når du og kollegaene har svart på spørsmålene over, har dere et godt grunnlag å stå på når dere skal velge CRM-system. Ved å vite hvor dere er og hvor dere vil, reduserer dere risikoen for å spore av, og øker sannsynligheten for å finne riktig leverandør raskere.